Coaching scholen

Leerkrachten, schoolleiders, zorgteams, schoolbesturen.
Een hoogbegaafde leerling is een uitdaging voor uw school.
Hoe kunnen we deze leerling tot zijn recht laten komen? Hoe kunnen we deze leerlingen een plek geven in onze school?

Zo’n 2% van de mensen is hoogbegaafd. Ze zijn niet altijd makkelijk te spotten. Zelfs Albert Einstein werd op de basisschool ingeschat als toekomstig handarbeider. Helaas worden hoogbegaafde leerlingen vaak pas herkend als ze al een flink zorgtraject hebben doorlopen. Het is daarom van groot belang een leerling gepast materiaal en de juiste benadering te bieden. Zo herwint de leerling zijn zelfvertrouwen en gezeglijkheid.

Soms wordt u als school op de hoogbegaafdheid van een leerling gewezen door de ouders. Het is prettig de dialoog met de ouders productief te benutten. Dat kan en uitdaging zijn: de wensen van ouders tegenover de realiteit van de klassikale situatie.

Eureka kan u tot steun zijn en van advies dienen. Wij kunnen de dialoog met de ouders ondersteunen, lesmateriaal aanpassen en de klassikale situatie begeleiden.
Doel is empowerment van de school en haar medewerkers.

De school moet bij machte zijn de leerling te helpen.

Het gezin van een hoogbegaafde heeft soms ook baat bij de ondersteuning. U leest hier meer over onder het kopje coaching hoogbegaafden.