Links

Eureka roert zich op twee scholen voor hoogbegaafde kinderen:

De Floriant in Zoetermeer
De Andersenschool in Woerden

Eureka leverde een bijdrage aan de documentaire “Gewoon Hoogbegaafd”

Eureka schreef lesmateriaal voor de Leonardostichting.

Eureka coacht de leerkrachten op de Bos en Duinschool in Bloemendaal

Eureka levert een bijdrage aan stichting Pluto. Deze stichting ondersteunt het hoogbegaafdenonderwijs op basisschool de Floriant in Zoetermeer.