Moet dat allemaal?

Als die mensen zo slim zijn waarom doen ze dan zo moeilijk?

Hoogbegaafdheid betekent inderdaad een hoge intelligentie. Die hoge intelligentie heeft onverwachte consequenties voor het functioneren van de hoogbegaafde op school op in de maatschappij.

Ook blijkt dat veel hoogbegaafden een aantal andere gedragskenmerken vertonen die invloed kunnen hebben op hun dagelijks functioneren. Deze bijzondere eigenschappen hangen niet rechtstreeks samen met hoge intelligentie maar zijn net als die intelligentie het gevolg van de unieke “bedrading” in de hersenen van de hoogbegaafde.

Door hun aparte gedrag kunnen zij slecht contact leggen en onderhouden met mensen in hun omgeving, daarom kunnen veel hoogbegaafden zich eenzaam voelen. Vaak vervallen zij in stereotiep gedrag, met oppervlakkige vriendschappen tot gevolg.

Niemand kiest vrijwillig voor eenzaamheid.